زندگی در لحظه حال

امروزه بسیار می شنویم که افراد، مخصوصا جوانان و نوجوانان طرفدار زندگی در لحظه حال هستند و بر همین اساس بسیاری از فرصت ها را از دست داده و گاها رفتارهای نابخردانه و بدون تفکر از خود بروز می‌دهند.

در‌واقع شاهدیم که بسیاری از رفتارهای تکانشی و فاقد فکر و عاقبت اندیشی را تحت عنوان زندگی در لحظه حال قلمداد می‌کرده و به دنبال آن گرفتار پیامدهای ناخوشایندی هم می‌شوند.

لازم است تامل کنیم و با این سوال مواجه شویم که زندگی در لحظه حال به چه معناست؟

در راستای پاسخگویی به این سوال بهتر است تفاوت بین “زندگی در لحظه حال” و “زندگی برای لحظه حال” شرح داده شود.

زندگی برای لحظه حال به این معناست که صرفا برای لحظه اینجا و اکنون زندگی کنیم و هیچگونه تاملی در خصوص احساسات و افکار درونی نداشته و توجهی به پیامدها و تاثیرات رفتارها و افکار خودمان بر دیگران، جهان و خود نداریم. همانطور که به نظر می رسد اینگونه زندگی کردن منجر به صدمات و خسارات فراوانی برای ما و اطرافیان خواهد شد.

و اما زندگی در لحظه حال به این معناست که در لحظه لحظه زندگی حضور یابیم و موقعیت اینجا و اکنونی را در نظر بگیریم یا به قول داستایوفسکی “زندگیِ زنده” داشته باشیم.

حضور یعنی در هر لحظه زیست کردن از احساسات، افکار و رفتارهای خود آگاه بوده و همچنین حساسیت لازم را نسبت به تاثیر رفتارها، تصمیمات و نتیجه گیری های خود بر جهان، دیگران و خودمان داریم.

در این حالت همزمان می توانیم از تصمیمات، انتخاب ها و شکست های گذشته درس گرفته و متوجه پیامدهای رفتارمان در آینده بوده و به دنبال آن بهترین تصمیمات را در لحظه حال و با حضور در لحظه حال بگیریم. تصمیماتی که به واسطه آنها منافعی نصیب خودمان و  جهان هستی شود.

پس زندگی در لحظه حال، یعنی آگاهی بدون قضاوت از احساسات، افکار و رفتارهایی که در لحظه نمایان می شوند و پذیرش آنها و استفاده از اطلاعاتی که آنها به ما می دهند در جهت خودشناسی و در پی آن تامل بر آنها به معنای کشف علتشان و در نظر گرفتن پیامدها و عواقبشان و سپس مدیریت و تغییر آنها برای داشتن منافع مثبت تر و خردمندانه برای خود، دیگران و جهان پیرامونی.

آیا شما “در لحظه حال زندگی” می کنید یا “برای لحظه حال”؟

1 دیدگاه دربارهٔ «زندگی در لحظه حال»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن