روامو 2

عبور از بحران

  آیا شما شرایط خود را در بحران احساس می کنید ؟ چه  نوع بحرانی ؟ برای عبور از بحران چه برنامه ای دارید ؟   تیم پژوهش در روانشناسیتیم پژوهش در روانشناسی سایت روامو شامل یک ساختار گذرا برای …

عبور از بحران ادامه مطلب »