تست تاب آوری

اختلالهای روانی

 

 

 

 

1- تفسیر نتایج تست تاب آوری

 در این آزمون 25 سوالی، امتیاز دامنه ای از 0 تا 100 را خواهد داشت. هر چه این امتیاز بالاتر باشد، بیانگر میزان تاب آوری بیشتر فرد پاسخ دهنده خواهد و برعکس.

نقطه برش این پرسشنامه امتیاز 50 می باشد.

به عبارتی، نمره بالاتر از 50 نشانگر افراد دارای تاب آوری خواهد بود و هرچه این امتیاز بالاتر از 50 باشد، به همان میزان شدت تاب آوری فرد نیز بالاتر خواهد بود و برعکس.

تاب آوری چیست؟

تاب آوري از جمله متغيرهاي مورد توجه روانشناسان مثبت گراست كه به عنوان فرايندي پويا، سازگاري مثبت و فراگير قابل توجه در شرايط طاقت فرسا تعريف مي شود.

خرده مقیاسهای آزمون تاب آوری

خرده مقیاس هاشماره سوالات
اعتماد به غرایز شخصی، تحمل عواطف منفی۲۰-۱۸-۱۵-۶-۷-۱۹-۱۴
پذیرش عواطف مثبت، عوطف امن۱-۴-۵-۲-۸
مهار۲۲-۱۳-۲۱
معنویت۳-۹
شایستگی / استحکام شخصی۲۴-۱۲-۱۱-۲۵-۱۰-۲۳-۱۷-۱۶

2- اعتبار  تست تاب آوری

این تست  توسط كانر- ديويدسون (2003) ارائه شده و دارای 25 سوال و هر سوال دارای 5 گزینه می باشد.

بيگدلي و همكاران (1392)، همساني دروني اين مقياس را بر اساس آلفاي كرونباخ 0/9 گزارش كرده‌اند.

 

اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 25)

تست تاب آوري (25-CD-RIS)

 


 

تست های رایگان آنلاین بیشتر:

 

cropped-small_WebLogo
لیست علاقه مندی ها 0