روانشناس در شیراز

الهام امیری

روانشناس بالینی

 

تماس با من

مهارت‌ها

حوزه فعالیت ویژه

آدرس

شیراز

 شماره تماس

موبایل شخصی: 09395613832

3
روامو (سایت روانشناسی و مشاوره):

جهت اطمینان از مدارک و صلاحیت متخصصین معرفی شده، با مراکز فعالیت آنها و یا نظام روانشناسی در ارتباط باشید. این مسئولیت برعهده خود شماست.

مهارت‌ها :‌

 با توانایی ها و تخصص های این مشاور، آشنا شوید.

در زندگی ، فراگرفتن آغازی دوباره لازم است.

الهام امیری

pngwing.com 44

 سوابق و مدارک

الهام امیری

را در شبکه‌های مجازی دنبال کنید:

 

 

آخرین مطالب منتشر شده از الهام امیری:

 

از لیست مشاوران دیدن کنید.

اطلاعات خوبی از مشاوران و روانشناسان برای شما فراهم شده است.

Scroll to Top