مریم کرباسی شرق

کارشناس ارشد روانشناسی

آدرس

نیشابور

مریم کرباسی شرق

مهارت‌ها

حوزه فعالیت ویژه

روامو 3

مریم کرباسی شرق

را در شبکه‌های مجازی دنبال کنید:


Instagram

Whatsapp

 

 شماره تماس

موبایل شخصی: 09333944265
تلفن مرکز:
ایمیل:——

 سوابق و مدارک

 

روامو (سایت روانشناسی و مشاوره):

جهت اطمینان از مدارک و صلاحیت متخصصین معرفی شده، با مراکز فعالیت آنها و یا نظام روانشناسی در ارتباط باشید. این مسئولیت برعهده خود شماست.

مهارت‌ها :‌

 با توانایی ها و تخصص های این مشاور، آشنا شوید.

سرنوشت ما تحت تاثیر گام‌های کوچک امروز ماست.

مریم کرباسی شرق

pngwing.com 44

کتاب درآمدی بر روابط فرازناشویی

مولف: مریم کرباسی شرق

کتاب درآمدی بر روابط فرازناشویی
به بالای صفحه بردن