pexels juan pablo serrano arenas 827993

اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی

فهرست مطالب

توصیف

ویژگی اصلی اختلال اضطراب جدایی نگرانی و اضطراب افراطی و شدیدی است که در هنگام جدایی یا احتمال جدایی از منابع دلبستگی اصلی و افرادی که کودک شدیداً به آنها دل بستگی دارد بروز پیدا می‌کند.

\

سبب شناسی

در سبب شناسی اختلال اضطراب جدایی از عوامل مختلفی می‌توان نام برد:

عوامل ژنتیک

مطالعات ژنتیک  بیانگر این موضوع است که ژن ها در بروز یک سوم اختلالات اضطرابی در کودکان نقش دارند. فرزندان والدینی که مبتلا به اختلالات اضطرابی هستند ،مستعد ابتلا به اختلال  اضطراب جدایی می باشد.

عوامل روانی_اجتماعی

در این زمینه عاملی که با بروز اختلالات اضطرابی به ویژه اختلال اضطراب جدایی ارتباط زیادی دارد کیفیت دلبستگی کودک به مادر می باشد. تحقیقات نشان دهنده این موضوع است که در کودکانی که دلبستگی آنها به مادرشان از نوع ناایمن است بروز اختلالات اضطرابی شایع‌تر است نقش عوامل دیگری مانند خانواده بسیار با عاطفه و به هم پیوسته است.

حمایت افراطی از کودک مرگ یکی از بستگان ، بیماری کودک تغییر در محیط زندگی کودک و یا تغییر محل سکونت در سابقه کودکان مبتلا به اختلالات اضطراب جدایی دیده می شود.

عوامل یادگیری اجتماعی

ترس از موقعیت های نا آشنا ممکن است از طریق الگوگیری مستقیم از دیگران به کودک منتقل شود. اگر یکی از والدین ترسو باشد کودک احتمالاً در سازگاری با موقعیت های تازه به ویژه مدرسه دچار مشکل خواهد شد برخی از والدین با مراقبت افراطی از فرزندشان و یا زیاده گویی در مورد خطرات اضطراب را به کودکشان می آموزند.

ملاک های تشخیص اختلال اضطراب جدایی

اختلال اضطراب جدایی اضطراب شدید و نا متناسب با سطح رشد فرد، نسبت به جدایی از خانه یا کسانی که به آنان دلبستگی دارند است، که در دست کم سه مورد از موارد زیر مشخص می شود:

  1. ناراحتی شدید و مداوم هنگام جدایی یا احتمال جدایی از خانه یا افرادی که به آنها دل بستگی دارد.
  2. نگرانی شدید و مداوم در مورد از دست دادن یا آسیب دیدگی احتمالی افرادی که به آنها دل بستگی دارد.
  3. نگرانی شدید و مداوم در مورد این که یک رویداد ناگوار باعث جدایی از افرادی که به آنها دلبستگی دارند خواهد شد مثل گم شدن یا دزدیده شدن
  4. امتناع مداوم از مدرسه رفتن یا جاهای دیگر به دلیل ترس از جدایی.
  5. ترس شدید و مداوم یا امتناع از تنها ماندن در خانه یا جاهای دیگر بدون حضور افرادی که به آنها دل بستگی دارد یا افراد بزرگتر.
  6. امتناع مداوم از خوابیدن بدون حضور یکی از افرادی که به آنها دل بستگی دارد یا خوابیدن در مکانی غیر از خانه خود.
  7. کابوس های مکرر درباره جدایی.
  8. شکایت های مکرر از نشانه های ناراحتی و جسمانی( مانند سردرد و دل درد و تهوع و..)هنگام جدایی یا احتمال جدایی از افرادی که به آنها دل بستگی دارد.

این اضطراب به صورت مداوم است و حداقل 4 هفته در کودکان و نوجوانان و معمولا 6 ماه یا بیشتر در بزرگسالان ادامه می یابد.

توجه کنید که اختلال اضطراب جدایی را نباید با اضطراب جدایی اشتباه گرفت .اضطراب جدایی یک مرحله رشدی طبیعی است که در نوزادان سالم با دلبستگی از نوع امن  اتفاق می‌افتد .اضطراب جدایی معمولاً در ۱۲ تا ۱۸ ماهگی است اما اختلال اضطراب جدایی برای اولین‌بار معمولاً در سال‌های پیش دبستانی مشاهده می‌شود.


تست انواع اضطراب کودک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن