مجموعه تست‌های آنلاین

تست‌های آنلاین و معتبر روانشناسی بیشتر :

Erin book review 1024x768 1

تست طرحواره‌های ناسازگار – فرم بلند (18 طرحواره)

طرحواره‌های ناسازگار یانگ   فرم بلند : YSQ-232 تفسیر نتایج اجرای تست اعتبار و منبع شما با انجام این تست به شدت 18 طرحواره ناسازگار خود پی‌خواهید برد و پس از آن می‌توانید با افزایش آگاهی های خود در مورد آنها، …

تست طرحواره‌های ناسازگار – فرم بلند (18 طرحواره) ادامه مطلب »

high jump 1310066

تست شیدایی آلتمن

تست شیدایی آلتمن تفسیر نتایج اجرای تست اعتبار و منبع 1- تفسیر نتایج Altman Self-Rating Mania Scale (ASRM)     در پرسشنامۀ شیدایی آلتمن پنج گزینه هر سوال در یک طیف پنج بخشی از 0 تا 4 نمره‌گذاري می شود. …

تست شیدایی آلتمن ادامه مطلب »

messie messie syndrome disease 2 1

تست وسواس فکری و عملی

تفسیر نتایج اجرای تست اعتبار و منبع شما با انجام این تست به شدت و نوع وسواس خود پی‌ خواهید برد.. فراموش نکنید که وسواس انواع مختلفی دارد و عدم شناخت آن یکی از مسائلی است که می‌تواند باعث رشد …

تست وسواس فکری و عملی ادامه مطلب »

friends prague p c3

تست حافظه

تفسیر نتایج اجرای تست اعتبار و منبع   1- تفسیر نتایج تست حافظه گذشته نگر و آینده نگر این پرسشنامـه بـا 16 ماده داراي سه زیرمقیاس حافظه آینده نگر، حافظه گذشته نگر و و یک مقیاس کلی بـا عنـوان حافظـه …

تست حافظه ادامه مطلب »

روامو 1

تست اضطراب کودک و نوجوان

تفسیر نتایج اجرای تست اعتبار و منبع   1- تفسیر نتایج تست اضطراب کودکان ( اسپنس ) این پرسشنامه 34 سوالی به منظور بررسی اضطراب مطابق با معیارهای تشخیصی DSM-IV  توسط اسپنس و همکاران تحت عنوان SCAS  ساخته شده است …

تست اضطراب کودک و نوجوان ادامه مطلب »

i rock the world 1428223

تست بیش فعالی ، نقص توجه ، نافرمانی و…

تفسیر نتایج اجرای تست اعتبار و منبع   1- تفسیر نتایج تست بیش فعالی و سایر اختلالات ایزایی این پرسشنامه 47 سواله توسط والدین کودک پاسخ داده می‌شود. فراوانی هر نشانه به صورت (0) : هرگز تا (3) خیلی زیاد …

تست بیش فعالی ، نقص توجه ، نافرمانی و… ادامه مطلب »

pngwing.com 74

تست هوش اقتصادی

تفسیر نتایج اجرای تست اعتبار و منبع   1- تفسیر نتایج تست هوش اقتصادی براساس امتیازی که بعد از اجرای آنلاین تست بدست آورده اید جایگاه خود را در تقسیم‌بندی زیر مشخص کنید. منطقه ثروت آفرین (سبز و آبی): 86 …

تست هوش اقتصادی ادامه مطلب »

سیگاری

تست اضطراب ، افسردگی و استرس (DASS-21)

تفسیر نتایج اجرای تست اعتبار و منبع   1- تفسیر نتایج تست اضطراب ، افسردگی و استرس (DASS-21) نمره نهايي هر كدام موارد مورد بررسی از طريق مجموع نمرات سوال هاي مربوط به آن به دست مي آيد . هر …

تست اضطراب ، افسردگی و استرس (DASS-21) ادامه مطلب »

duck baby duckling cute

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر

تفسیر نتایج اجرای تست اعتبار و منبع 1- تفسیر نتایج تست اميد اشنايدر ( اميد اسنايدر) این آزمون مقياسی 12 سؤالي با ليكرت 5 درجه‌اي از كاملاً مخالف با نمره 0 تا كاملاً موافق، با نمره 4 است. اما این شیوه …

پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر ادامه مطلب »

به بالای صفحه بردن