روامو 1

تست اضطراب کودک و نوجوان

 
1- تفسیر نتایج تست اضطراب کودکان ( اسپنس )

این پرسشنامه 34 سوالی به منظور بررسی اضطراب مطابق با معیارهای تشخیصی DSM-IV  توسط اسپنس و همکاران تحت عنوان SCAS  ساخته شده است و توسط والدین کودک پاسخ داده می شود.

ریز مقیاس هاشماره سوالات
اضطراب جدایی6-12-16-22-25
اضطراب تعمیم سافته1-4-8-14-28
اضطراب اجتماعی2-5-11-15-19-23
فوبی7-10-13-17-20-24-26
وسواس3-9-18-21-27
پس از سانحه و حاد29 به بعد

در این آزمون اعداد حاصل هرقدر بیشتر باشند ، اضطراب بیشتری را نشان می دهند بنابر این می توان در تطبیق با اضطراب بک تفسیر زیر را از نتایج بیان نمود:

تعیین درجه اضطراب براساس مقایس اضطراب کودکان ( اسپنس )

درجه اضطراب نمرات ( از 100)

0- 12هیچ یا کمترین
13-  29 خفیف
30- 47متوسط
50- 100شدید
 
2- اعتبار مقایس اضطراب کودکان اسپنس

اعتبار همسانی درونی این آزمون با آلفای کرونباخ 0/92 و اعتبار باز آزمایی آزمون به مدت 6 ماه 0/6 بدست آمده است.

این آزمون (اضطراب کودکان اسپنس) توسط موسوی و همکاران (2007) برای کودکان در ایران استاندارد سازی شده است.

 
3- اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 34)

مقیاس اسپنس

Spence Children’s Anxiety Scale (SCAS)
تست اضطراب کودک و نوجوان
 با مطالعه هر یک از جمات گزینه ای که وضعیت فرزند شما را نشان می‌دهد، انتخاب کنید.

 


 

 

 

درصورت تمایل به مطالعه بیشتر در مورد این اختلال و روشهای درمان آن به بخش ” اضطراب کودک و نوجوان” در همین سایت مراجعه فرمایید:

تعریف و درمان اضطراب کودکان

آشنایی بیشتر با این تست

روامو: مجله روانشناس و مشاور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن