messie messie syndrome disease 2 1

تست وسواس فکری و عملی

شما با انجام این تست به شدت و نوع وسواس خود پی‌ خواهید برد.. فراموش نکنید که وسواس انواع مختلفی دارد و عدم شناخت آن یکی از مسائلی است که می‌تواند باعث رشد و تقویتش شود.

 

18+

تعداد سوال

1- اعتبار  پرسشنامه وسواس فکری و عملی

پرسشنامه تجدید نظر شده وسواس فکری عملی (OCI-R؛ فوا و همکاران، 2002) که نسخه کوتاه شده پرسشنامه وسواس فکری عملی (OCI؛ فوا و همکاران، 1998) است، نشانه‌های وسواس را اندازه گیری می کند.این نسخه ضمن اینکه نمره کلی پرسشنامه را در اختیار شما قرار می دهد همچنین شامل شش خرده مقیاس نیز می باشد که در بخش تفسیر و در نتیجه آزمون بیان شده‌اند.

اعتباريابي نسخه فارسي پرسشنامه بازنگري شده وسواسي – اجباري توسط محمدي ابوالفضل*, زماني رضا, فتي لادن (1387) انجام و نتایج منتشر گردید. ضریب کرونباخ برای مقیاس‌های این آزمون به صورت زیر حاصل شد:


  • مقیاس کلی  0/85 
  •  زیرمقیاس وارسی 0/66 
  • نظم و ترتیب 0/69 
  • وسواس فکری 0/72
  • شستشو 0/69 
  • احتکار 0/63 
  •  خنثی سازی 0/50
2- تفسیر نتایج تست وسواس فکری و عملی

دامنه نمرات بدست آمده  باید بین نمرات 0 تا 72 باشد. هر چند میانگین نمرات بدست آمده در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی از 28  بیشتر می باشد اما با این وجود نمره برش پیشنهاد شده برای شما 21 که حدودا برابر با 30 درصد خواهد بود، در نظر گرفته شده است. نمره بالاتر از این نمره برش در نتایج، نشان دهنده احتمال حضور قوی‌تر و بیشتر نشانه‌های ocd  در فرد می باشد.

درصد
میزان وسواس
0-30ضعیف
30-50متوسط
50-70زیاد
70 -100شدید

OCD-R شش عامل اختلال وسواس فکری عملی را ارزیابی می کند:

1- شست وشو ، 2- وارسی کردن، 3- نظم دهی، 4- وسواس ، 5- احتکار کردن، 6- خنثی سازی ذهنی. هر یک از این عامل ها یا خرده مقیاس‌ها شامل سه آیتم  در این پرسشنامه می‌باشند.

3- اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 18)

وسواس فکری عملی

پس از اجرای آزمون اندکی صبورباشید تا نتایج محاسبه و  نمایش داده شوند.

 

درصورت تمایل به مطالعه بیشتر در مورد این اختلال و روش‌های درمان آن به بخش وسواس چیست در همین سایت مراجعه فرمایید؛

وسواس چیست و درمان آن

آشنایی بیشتر با این تست

روامو: مجله روانشناس و مشاور

4 دیدگاه دربارهٔ «تست وسواس فکری و عملی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن