high jump 1310066

تست شیدایی آلتمن

1- تفسیر نتایج

 

در پرسشنامۀ شیدایی آلتمن پنج گزینه هر سوال در یک طیف پنج بخشی از 0 تا 4 نمره‌گذاري می شود. هر یک ازماده‌هاي آزمون یکی از علایم (شیدایی، روان پریشی و تحریک پذیری) را توصیف می‌کند. نمرة کل در دامنه اي از 0 تا 20 قرار می‌گیرد.

تعیین درجه شیدایی براساس  تست  آلتمن

نمرات ( از 20)

0- 5هیچ یا کمترین
5-  10 خفیف
10- 15متوسط
15- 20شدید

 

2- اعتبار  تست 

 

تست شیدایی آلتمن (ASRM) در سال 1997 توسط آلتمن برای خودگزارش‌دهی افراد و اطلاع آنها از تغییرات خلق خود طی مدت 2 هفته پیش، ساخته شده است. و سپس در سال 2001 توسط خود آلتمن تجدید نظر و بررسی مجدد شده.

آلفای این آزمون برای زیر متغیرهای مورد بررسی به شرح زیر است :

Mania = 0.79Psychosis = 0.65Irritability = 0.65

 

3- اجرای آنلاین و رایگان تست

(تعداد سوالات : 5)

 

هرگزینه که وضعیت شما را از دو هفته پیش تا کنون بهتر نشان می‌دهد را انتخاب فرمایید.

 

پس‌از اتمام پاسخ‌دهی، اندکی صبور باشید تا نتایج محاسبه و نمایش داده شوند.  

 

آشنایی بیشتر با این تست

روامو: مجله روانشناس و مشاور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن