هوش هیجانی

تست هوش هیجانی – رایگان

 
1- تفسیر نتایج تست هوش هیجانی گلمن  (EQ)

سؤالات این آزمون مربوط به ابعاد هوش هیجانی (EQ) است که نمره هر کدام از آنها جداگانه محاسبه گردید. این مؤلفه‌ها عبارتند از، خودآگاهی، خودتنظیمی، خودانگیختگی، همدلی و مهارت‌هاي اجتماعی. 

 هر آزمودنی شش نمره جداگانه دریافت می‌کند که پنج نمره آن مربوط به هر کدام از مؤلفه‌ها و یک نمره به‌صورت کل می باشد.

نمرات (و درصدهای) بالاتر، بیانگر هوش هیجانی بیشتر در کل و نیز در هر یک از مولفه‌ها است.

 

 2- اعتبار  تست هوش هیجانی گلمن

آزمون هوش هیجانی سیبریا شرینگ، یکی از ابزارهاي مورد استفاده می باشد که در قالب مقیاس پنج گزینه اي لیکرت تنظیم شده است.

 فرم اصلی این آزمون داراي 71 سؤال است و از دو قسمت تشکیل شده، قسمت اول داراي 41 سؤال و قسمت دوم داراي 31 سؤال می باشد. 

این آزمون توسط منصوری(1381) به صورت پایان نامه کارشناسی ارشد هنجاریابی شده از 41 سؤال قسمت اول استفاده شده، و هفت مورد به علت همبستگی کم با نمره کل آزمون حذف شده اند. 

سؤالاتی را که براي اجراي نهایی در نظر گرفته شده اند 33 سؤال است. میزان همسانی آزمون 33 سؤالی، در اجراي مقدماتی، به روش آلفاي کرونباخ 85 % بوده است.

 3- اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 33)

 

هوش هیجانی گلمن

مطالب مرتبط:  تست حافظه - رایگان

 

آشنایی بیشتر با این تست

روامو: مجله روانشناس و مشاور

1 دیدگاه دربارهٔ «تست هوش هیجانی – رایگان»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا