سیگاری

تست اضطراب ، افسردگی و استرس (DASS-21)

 
1- تفسیر نتایج تست اضطراب ، افسردگی و استرس

(DASS-21)

نمره نهايي هر كدام موارد مورد بررسی از طريق مجموع نمرات سوال هاي مربوط به آن به دست مي آيد .

هر سوال از صفر (اصلا در مورد من صدق نمي‌كند) تا ۳ (كاملا در مورد من صدق مي‌كند) نمره گذاري مي شود. از آنجا كه اين پرسشنامه فرم كوتاه شده مقياس اصلي (۴۲ سوالي) است، نمره نهايي هر يك از خرده مقياس ها در محاسبه ۲ برابر شده است.

تعیین درجه براساس نتایج پرسشنامه DASS-21

شدتافسردگياضطراباسترس
عادي9 -07-014-0
خفيف13-109-818-15
متوسط20-1414-1025-19
شديد27-2119-1526-33
بسيار شديد28+20+33+

2- اعتبار تست اضطراب ، افسردگی و استرس (DASS-21)

21-DASS مجموعهاي از سه زير مقياس خودسنجي است كه براي اندازهگيري حالتهاي هيجاني منفيِ افسردگي، اضطراب و تنيدگي (استرس) طراحي شده است.

صاحبی و همکاران، (1384)، همساني دروني آزمون  را در حد رضايت بخشي اعلام کردند و تقريباً با همساني دروني نسخه اصلي DASS که توسط لاویبوند و لاویبوند در سال 1995 ساخته شده، برابر نشان دادند ( همساني دروني محاسبه شده توسط آنها، براي يك نمونه هنجاري 717 نفري عبارت بود از: زيرمقياس افسردگي 0/81 ،زيرمقياس اضطراب 0/73 ،زيرمقياس تنيدگي 0/81).

 


3-
اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 21)

تست اضطراب ، افسردگی و استرس

 


 

 

 

آشنایی بیشتر با این تست

روامو: مجله روانشناس و مشاور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن