leaves stones autumn red

تست سوگیری تفسیری

 
1- تفسیر نتایج تست سوگیری تفسیری (AST_D)

سوگیری منفی توجه و تفسیر، در اضطراب و افسردگی به خوبی مورد بررسی قرار گرفته  است. افراد افسرده تمایل دارند، اطلاعات منفی را آسانتر از اطلاعات مثبت یا خنثی رمزگردانی یا یادآوری کنند.

AST-D دارای 24 سناریوی مبهم است. بعد از تصویرسازی ذهنی  در رابطه با هر سناریو، آنها باید میزان خوشایندی هر سناریو را براساس مقیاس 9 درجه ای، مشخص کنند.

نمره‌ی بالاتر خوشایندی، نشانگر سوگیری تفسیری مثبت و نمره پایینتر نشان دهنده‌ی سوگیری تفسیری منفی ( بدبینی) است.

این آزمون شامل 8 مولفه است

عامل 1) پیش بینی منفی

عامل 2 ) ذهن خوانی

عامل 3 ) استنباط دلخواه

عامل 4 ) مبالغه

عامل 6 ) تعمیم افراطی

عامل 6 ) بدشانسی

عامل 7 ) بزرگ نمایی و کوچک نمایی

عامل 8 ) برچسب زدن)

 

2- اعتبار  تست سوگیری تفسیری

در پژوهشی علی نیکبخت نشاط دوست و مهرابی  (1396)، آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه 0/78 و ضریب همبستگی بازآزمایی به فاصله دو هفته، 0/72 حاصل شد.

 

 

3- اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 24)

دستور العمل : یک تصویر ذهنی از هر یک از سناریوهای که در هر سوال بیان شده، در ذهن خود ایجاد کنید. تصور کنید هر یک از این سناریوها برای خود شما اتفاق افتاده است. اولین تصویری که به ذهن شما می‌رسد را دنبال کنید، خیلی به آنها فکر نکنید.

سپس میزان خوشایندی هر تصویر ذهنی را بر اساس یک مقیاس 9 درجه‌ای از خیلی ناخوشایند (1)  تا (9) خیلی خوشایند، درجه بندی کنید.

AST-D-24

 

آشنایی بیشتر با این تست

روامو: مجله روانشناس و مشاور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن