pexels karolina grabowska 4471315

تست اضطراب بک

 
1- تفسیر نتایج تست اضطراب بک

در پرسشنامۀ بک چهار گزینه هر سوال در یک طیف چهار بخشی از 0 تا 3نمره گذاري می شود. هر یک ازماده هاي آزمون یکی از علایم شایع اضطراب (علایم ذهنی، بدنی، هراس) را توصیف می کند. نمرة کل در دامنه اي از 0 تا 63 قرار می‌گیرد.

تعیین درجه اضطراب براساس پرسشنامه اضطراب بک

درجه اضطراب نمرات (از 63)

0- 7هیچ یا کمترین
8-  15 خفیف
16- 25متوسط
26- 63شدید
 2- اعتبار  تست اضطراب بک

این تست در سال 1991 توسط آرون تی بک و همکارانش به منظور ارزیابی اختصاصی شدت علائم اضراب بالینی در افراد ساخته و معرفی گردید.

تعداد سوالات 21 و نمره از صفر تا 63 خواهد بود ( و با درصد از صفر تا صد)

کاویانی و موسوی (1387)  پایایی نسخه فارسی این آزمون را (r=0/83 8p<0/001) همچنین روایی را  (r=0/72 8p<001) و ثبات درونی را (Alpha=0/92) محاسبه کردند.

 3- اجرای آنلاین و رایگان

(تعداد سوالات : 21)

تست اضطراب بک -21

هر عبارت را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفتۀ گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج​ بوده اید.


 

 

 

درصورت تمایل به مطالعه بیشتر در مورد این اختلال و روش‌های درمان آن به بخش “اضطراب چیست” در همین سایت مراجعه فرمایید:

اضطراب چیست و درمان آن

آشنایی بیشتر با این تست

روامو: مجله روانشناس و مشاور

1 دیدگاه دربارهٔ «تست اضطراب بک»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به بالای صفحه بردن